tillbaka till Huvudsidan / Byggnadsminnet / Historik byggnadsminne

Etapp 2/3, Byggnadsminnet Norrhult Folkets Hus & Park
Fortsatt målning och snickeriarbeten. (2003)

Detta är den avslutande delen av etapp 2 som är uppdelad i två moment p.g.a. att bidragsbeslutet drog ut på tiden. Därför har avslutande målningsarbeten (södra och norra gaveln och baksidan, samt resterande fris fåt uppdkjutas till våren och sommaren 2004 vilken nu är klar.
Färdigställandetiden är utsträkt till 30/10 2004.

Bidrag har beviljats till renovering fris, taktorn och lagning tak.

Fris och bakomliggande brädfodring har renoverats på baksidan och dansbanedelen. Vindflöjeln på taktornet är restaurerad och plåttaket är lagat på ca tiotalet ställen.

Båda etapperna är slutbesiktigade.
Entrepenörer: Berglunds Golv & Måleri, Kroons Båt & Bygg samt Björns Plåtslageri.

Detta är alltså fortsättningen på nedanstående projekt.

 Helena Åkerberg, som är antikvarie från Smålands museum för byggnadsminnet Norrhult Folkets Hus & Park, har föreslagit nedanstående åtgärder för etapp 2.
Länstyrelsen har beviljat bidrag till delar av etappen: Målning och snickeriarbeten samt delar av plåtarbeten. Bidraget innefattar inte staketrenoveringen.
Eftersom inte kulörerna kunnat fastställas under projektets gång kommer bla färdigmålning av fasader, fönsterfoder och knutbrädor att utföras i nästa etapp.
1. Entrén till Folkparken (portalen)
· Flaggstång
· Glasskylt "Folkets Park"
· Ev. taket
· Fönster och biljettluckor
· Ev. belysning
2. Kiosk
· Dörr
· Tak
· Fönster
3. Huvudbyggnaden
Entrén
· Fasettslipat glas i dörrarna * dörrarna målas ev skrapas till ekträ och lackas
· Trappräcken (målning)
· Trappan (sprickor) (Kommer delvis att förbättras i den mån det går och tvättas)
· Se över taket (Belysning vid strategiska platser och förbättring av skyddet för "plankning")
· Se över hängrännan (klart)
Dörrar
· Alla dörrar behövs ses över i hela huset (klart)
Fönster
· Samtliga fönster ses över och målas (Fönsterbågarna är målade, resten målas i detta projekt.)
Utescenen
· Rötskador i nederkanten av "dörrarna" (klart)
Takfoten
· Renoveras och målas
Stuprör och hängrännor
· Ses över och byts vid behov, målas
Ventilation tak
· Ev byggs två stycken ventialtionstrummor för luftning för att minska risken för fuktskador under yttertak.