ur 40-års jubileumsskrift
1908 - 1948

till Jubileumskrift 40 år

   
NUVARANDE STYRELSE OCH REVISORER (1948)
Sittande från vänster: Arne Ahlqvist, Thure Mörk, Eric Johansson, Alfons Liebel, Arthur Johansson; Stående: Hjalmar Säll, Ingvar Johansson, Sven Johansson, Kurt Aschenbrenner, Harry Karlsson

Männen i ledningen

Olika styrelser har under de 40 åren svarat för föreningens storslagna utveckling. Men de har haft många medhjälpare. Alla har utfört ett tungt och slitsamt arbete. Det har varit ett arbete i det tysta, som nog inte alltid tillfullo uppskattats.. Men det har lyckats dessa män och kvinnor att skapa fram det Folkets Hus & Park inom samhället, som innevånarna med all rätt kan vara stolta över. Folkets Hus och Park har blivit samhällets kulturella centrum, dit alla, oberoende av åskådning och tänkesätt, kan finna den avkoppling, som är så nödvändig i en tid som denna. Måtte vårt Folkets Hus och Park utvidga sin verksamhet ännu mera och allt framdeles lämna sitt värdefulla bidrag till arbetarrörelsens kulturbefrämjande arbete.

Inför 4o-årsjubileet vill nuvarande styrelse uttala ett uppriktigt och varmt tack till alla som främjat Folkets Hus och Parkens intressen.

Må vi även ägna en tacksamhetens tanke åt alla de män och kvinnor, som fullgjort sitt verk i vårt Folkets Hus och gått till det okända. Må vi i tacksamhet och vördnad böja våra huvuden för deras insats och efter mått och kraft föra verket vidare!

Här följer en förteckning av styrelserna under åren.

STYRELSELEDAMöTER UNDER 4O-ÅRSPERIODEN

1908. Ordf. Vicktor Jonsson, kassör Axel Linnér, sekr. Aug. Johansson, Johan Linnér, J. P. Svensson, Karl Johansson, Max Baier.
1909. Ordf. Anton Ahlgren, kassör Karl Johansson, sekr. Albert Karlsson, Johan Linnér, Axel Linnér, J. P. Svensson, Aug. Johansson.
1910. Ordf. Anton Ahlgren, kassör Karl Johansson, sekr. Oskar Karlsson, J. P. Svensson, Albin Johansson, P. E. Linnér, Paul Förster.
1911. Ordf. Anton, kassör Albin Johansson, sekr. Oskar Karlsson, Paul Förster, Vicktor Jonsson, P. E. Linnér, J. P. Svensson.
1912. Ordf Anton Ahlgren, kassör Albin Johansson, sekr. Oskar Karlsson, P. E. Linnér, Max Baier, Vicktor Jonsson, Paul Förster.
1 913. Ordf. Oskar Karlsson, kassör Albin Johansson, sekr. Oskar Carlström, Gunnar Ahlgren, Aug. Johansson, P. E. Linnér, Max Baier.
1914. Ordf. Oskar Karlsson, kassör Albin Johansson, sekr. Oskar Carl- ström, Anders Johansson, Max Baier, Gunnar Ahlgren, Aug. Johansson.
1915. Ordf. Aug. Johansson, kassör Albin Johansson, sekr. Oskar Carl- ström, Vicktor Svensson, Max Baier, Gunnar Ahlgren, Anders Johansson.
1916. Ordf. Oskar Carlström, kassör Oskar Carlsson, sekr. Per Persson, Aug. Johansson, Gunnar Rang, Gunnar Ahlgren, Anders Johansson.
1917. Ordf. Aug. Johansson, kassör Vicktor Svensson, sekr. Per Persson, Gunnar Rang, Anders Johansson, Alfred Johansson, Gunnar Ahlgren.
1918. Ordf. Aug. Johansson, kassör Vicktor Svensson, sekr. Per Persson, Emil Amosson, Edvard Johansson, Alfred Johansson, Gunnar Ahlgren.
1919. Ordf. Arthur Niesel, kassör Vicktor Svensson, sekr. Per Persson, Vicktor Jonsson, Arvid Säll, Edvard Johansson, Emil Amosson.
1920. Ordf. Frans Johansson, kassör Vicktor Svensson, sekr. Per Persson, Arthur Niesel, Anders Johansson, Vicktor Jonsson, Arvid Säll.
1921. Ordf. Arvid Jonasson, kassör Vicktor Svensson, sekr. Per Persson, Arvid Säll, Anders Johansson, Frans Johansson, Axel Ledel.
1922. Ordf. Per Persson, kassör Vicktor Svensson, sekr. Axel Ledel, Thor Bergstrand, John Säll, Arvid Säll, Arvid Jonasson.
1923. Ordf. Axel Ledel, kassör Vicktor Svensson, sekr. Fritz Ledel, Arvid Jonasson, Thor Bergstrand, John Säll, Per Persson.
1924. Ordf. Axel Ledel, kassör Vicktor Svensson, sekr. Arvid Jonasson, Thor Bergstrand, Per Persson, Arvid Jonasson, Max Baier.
1925. Ordf. Axel Ledel, kassör Thor Bergstrand, sekr. Josef Masseck, Fritz Ledel, Aug. Johansson, Per Persson, Max Baier.
1926. Ordf. Fritz Ledel, kassör Axel Ledel, sekr. Ernst Gustavsson, Aug. Johansson, Alfons Liebel, Eric Johansson, Josef Masseck.
1927. Ordf. Fritz Ledel, kassör Axel Ledel, sekr. Aug. Johansson, Ernst Gustavsson, Alfons Liebel, Eric Johansson, Josef Masseck.
1928. Ordf. Fritz Ledel, kassör Axel Ledel, sekr. Aug. Johansson, Ernst Gustavsson, Alfons Liebel, Eric Johansson, Josef Masseck.
1929. Ordf. Eric Johansson, kassör Axel Ledel, sekr. Henning Andersson, Per Persson, Gösta Ledel, Alfons Liebel, Ernst Gustavsson.
1930. Ordf. Eric Johansson, kassör Axel Ledel, sekr. Henning Andersson, Per Persson, Gösta Ledel, Alfons Liebel, Ernst Gustavsson.
1931. Ordf. Eric Johansson, kassör Axel Ledel, sekr. Ernst Gustavsson, Folke Johansson, Gösta Ledel, Alfons Liebel, Henning Andersson.
1932. Ordf. Eric Johansson, kassör Axel Ledel, sekr. Henning Anders- son, Folke Johansson, Gösta Ledel, Alfons Liebel, Henning Lövkvist.
1933. Ordf. Eric Johansson, kassör Axel Ledel, sekr. Henning Anders- son, Folke Johansson, Torsten Nilsson, Alfons Liebel, Henning Lövkvist.
1934. Ordf. Eric Johansson, kassör Axel Ledel, sekr. Folke Johansson, Henning Andersson, Torsten Nilsson, Alfons Liebel, Henning Lövkvist.
1935. Ordf. Eric Johansson, kassör Axel Ledel, sekr. Hjalmar Säll, Fritz Andersson, Torsten Nilsson, Alfons Liebel, Henning Lövkvist.
1936. Eric Johansson, kassör Alfons Liebel, sekr. Fritz Andersson, Börje Karlsson, Torsten Nilsson, Hjalmar Säll, Folke Johansson.
1937. Ordf. Eric Johansson, kassör Alfons Liebel, sekr. Fritz Andersson, Hjalmar Säll, Folke Johansson, Harald Svensson, Börja Karlsson.
1938. Ordf. Eric Johansson, kassör Hjalmar Säll, sekr. Fritz Andersson, Börje Karlsson, Torsten Nilsson, Harald Svensson, Folke Johansson.
1939. Ordf. Eric Johansson, kassör Hjalmar Säll, sekr. Fritz Andersson, Folke Johansson, Henrik Johansson, Börje Carlsson, Torsten Nilsson.
1940. Ordf. Eric Johansson, kassör Hjalmar Säll, sekr. Henrik Johansson, Fritz Andersson, Folke Johansson, Börje Carlsson, Torsten Nilsson.
1941. Ordf. Eric Johansson, kassör Hjalmar Säll, sekr. Per Persson, Ernst
Karlsson, Fritz Andersson, Olof Johansson, Arne Ahlqvist.
1942. Ordf. Eric Johansson, kassör Hjalmar Säll, sekr. Per Persson, Art- hur Johansson, Fritz Andersson, Olof Johansson, Arne Ahlqvist.
1943. Ordf. Eric Johansson, kassör Alfons Liebel, sekr. Per Persson, Ing- var Johansson, Thure Mörk, Arthur Nilsson, Arthur Johansson.
1944. Ordf. Eric Johansson, kassör Alfons Liebel, sekr. Per Persson,
Thure Sandberg, Thure Mörk, Arthur Nilsson, Ingvar Johansson.
1945. Ordf. Eric Johansson, kassör Alfons Liebel, sekr. Per Persson, Thure Mörk, Arthur Nilsson, Thure Sandberg, Arne Ahlqvist.
1946. Ordf. Eric Johansson, kassör Alfons Liebel, sekr. Thure Mörk, Thure Sandberg, Arthur Nilsson, Sven Johansson, Arne Ahlqvist.
1947. Ordf. Eric Johansson, kassör Alfons Liebel, sekr. Thure Mörk, Thure Sandberg, Sven Johansson, Arthur Johansson, Arne Ahlqvist.

VAKTMÄSTARE UNDER 40-ÅRSPERIODEN.
26/10 1909- 1/4 1912 Albert Karlsson,
2/4 1912- 1/8 1913 Arvid Johansson,
26/8 1913-28/1 1914 Albin Johansson,
29/1 1914-15/2 1915 August Johansson,
23/2 1915-29/9 1924 Edvard Fälth,
1/10 1924- 8/11 1928 Vicktor Svensson,
9/11 1928-19/1 1929 Alfons Liebel,
21/1 1929-13/7 1930 Oskar Johansson,
22/9 1931- Åke Karlsson.