Till Huvudsidan

"KÄRLEK I PARKEN"
En utvecklingsidé för Norrhults Folkets Park
Modell av tänkt utescen
Första skissen på utescen!

I ett projekt i samarbete med Arbetsförmedlingen har bildkonstnären Olle Dahlberg tagit fram modeller och skisser och författarinnan Kristina Olssons textexempel i ett förslag som arbetats fram under devisen "Kärlekens betydelse för Parken och Parkens betydelse för kärleken".
... det talas om "hångelhörnor" .... med spänning ser vi framtiden an och hoppas att idéerna kan bli verklighet !

Tisdagen den 21/2 2006 hade vi ett möte medbl.a. konstnärerna och andra om förverkligandet av idéerna. Det beslutades att göra en mer detaljerad projektbeskrivning. Under förutsättning att finansieringen är säkrad, kommer projektet att påbörjas någon gång i maj.
Till att börja med föreslås att scenen på stensättningen uppförs och att fontändammen görs iordning med färgat glas, vatten och belysning i samt en fontän i form av ett hjärta. Meningen är att man ska kunna gå på dammen, antingen på härdat glas eller annat som kan vara lämpligt.

Se bilder av framtagen modell.
Bild 1 / bild 2 / bild 3 / texter / Kärleksparksområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina & Olle bakom modellen. För att orientera dig, ser du i bakgrunden den tillbyggda utedansbanan med galontaket uppsatt och till vänster den lilla gula "godiskiosken". Lilla bilden: "Hångelhörna" som ska vara takbelagd. Tänkt är att man kan låna en lampa och kanske sitta där och läsa en god bok, eller kurtisera med sin kärlek ....
nästa bild / tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser du området som är tänkt att bli en Kärlekspark i Parken.
tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser man modellen från entrésidan. På den befintliga stensättningen är tänkt att bygga en liten scen.
nästa bild / tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modellen sed från nordväst.
Fontändammen är tänkt att beläggas med glas och färgat ljus under. I den ena änden placeras en grill. Ett alternativ är hjärtat med fontän.
tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patetisk text / Nobbartext tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romantisk text / Nobbartext tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romantisk text / Patetisk text / tillbaka