tillbaka till Revyn

så skrev lokaltidningarna efter premiären .....

... en revy som lockar till många skratt !

... glitter, konfetti och ljudeffekter hör till årets revy i Norrhult

... innehållet i de 20 numren
kan alla beteckans som
ren buskis av gott märke

... här fanns många som kunde ge numren hög musikalisk klass !

... en eloge också till
de unga dansarna
och
de unga musikerna!

... publikkontakt
hade revyensemblen inga problem att få !

... revyn ”AVKLÄTT”
är ett lokalt hemarbete i uttryckets mest positiva