Ritning kök

Vi planerar för en ombyggnad för att bättre möta hyresgäster och våra krav
med bl.a. instalation av restaurangugn och bättre disponering
tillbaka