Tillbaka
Ungdomsverksamhet i Norrhults Folkets Hus & Park

22 - 24 mars 2002

bilder från förberedelserna

 1

 2

3

 4

Tack alla sponsorer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad innebär projektet?
Cabaréverkstad innebär att vi bygger upp en teater- och musikföreställning på barnens villkor och önskemål så långt det är möjligt. Verksamheten byggs upp med hjälp av t ex studiecirklar och utvecklingsgrupper vilka kommer att arbeta kring olika teman så som t ex musik/sång, dans och teater i olika former. Där till kommer rekvisita/kuliss/sceneri, kostym, marknadsföring, ev annan form av kulturellt inslag och fika/mat. Dessa grupper kommer att gå in i varandra och eftersom en produktion kräver att man jobbar gemensamt kommer samarbete att vara en röd tråd i vårt arbete.

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka deltar?
Verksamheten vänder sig i första hand till barn i årskurserna 4-6 och deras föräldrar. Eventuellt kommer ett fåtal högstadieelever att delta eftersom vi tror på vikten att lära sig ta ansvar både mot sig själv och andra.

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet
Målet är att vi ska sätt upp 3 föreställningar och att uppförandet av dessa föreställningar ska ske under helgen v. 12 år 2002. Vi kommer att ha premiär på fredagen, på lördagen en föreställning med disco efteråt och en matiné på söndagen. Kanske vi kan påverka skolan att köpa en föreställning.
Ambitionen är att "Cabaréverkstad" skall vara ett återkommande projekt som i sin tur skapar nya idéer och verksamheter, som lockar fler och fler människor till ett livskraftigt Folkets Hus & Park.
Men målet är också mer övergripande. Vi hoppas på att vara en del i skapandet av en levande landsbygd, med barn och ungdomar som är stolta över sin ort och bygd - som lär sig att samarbeta och ta ansvar och därmed också hjälper till att skapa de positiva tendenser vi så väl behöver i vårt samhälle.

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska de olika grupperna jobba?
Förslaget bygger som sagt på att alla är med från början. Möjligtvis kommer vi att bli tvungna att styra upp och ha något förslag i bakfickan - men själva idéen bygger på att initiativet ska komma från barnen själva med stöd och hjälp från ledarna.
Varje grupp träffas i genomsnitt 1 gång/vecka - 2 timmar/gång - under v. 39-48, 2001 (=10 v med uppehåll för höstlov v 44). Under 2002 v. 3-12 (=10 v) kommer antalet träffar att ökas fram till premiä

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledarträff v.38 och Upptaktsmöte 20/9
Vi startar upp med en ledarträff v 38 och därefter samlas vi till en Stormöte, onsdagen den 20/9 2001, kl. 19.00, där vi informerar om hur verksamheten kommer att bedrivas och delar in barnen i de grupper som de är intresserade att jobba i. Det är viktigt att föräldrarna informeras om hur arbetet kommer att bedrivas och i största möjliga mån vill vi göra dem delaktiga i arbetet.
Varje grupp/cirkel bör ha minst två engagerande vuxna. (För stöd och vid ev frånvaro)

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet i de olika grupperna
Musik/dans/teater
När det gäller att skapa föreställningen handlar det om både musik (ev levande orkester), dans och teater och dessa tre grupper bör till att börja med arbeta tillsammans för att skapa det övergripande temat eller för att enas om vilken musikal/pjäs som ska uppföras.
Eftersom vi av erfarenhet vet att det största intresset kommer att vara för dessa tre grupper tror vi att det blir nödvändigt att just dela upp dessa i olika grupper. Eftersom områdena musik/sång/dans/aktör går in i vart annat kommer antagligen grupperna att se olika ut från tid till annan men det är viktigt att alla ledarna är medvetna om att det bygger på ett gemensamt arbete och att de är villiga till att samarbeta runt detta.

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvisita/kuliss/sceneri och Kostym
Grupperna som arbetar med detta måste vara med från början och lära sig vad det handlar om. När det blir dags att "bygga" scenrummet/sy kläderna handlar det om ett nära samarbete med ovan nämnda grupper.

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annan form av kulturellt inslag
Handlar om att vi är öppna för de förslag som ev kommer från annan kulturell grupp än vår egen. Vi kommer även att aktivt arbeta för att detta ska bli verklighet genom att prata med de personer som kan tänkas vara intresserade att delta med sina erfarenheter. Det känns viktigt att skapa ett interkulturellt samarbete eftersom vi i vårt lilla samhälle har ett stort antal invandrare som skulle kunna tillföra vårt projekt nya idéer .

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsföring
Marknadsföringsgruppen kan starta upp direkt efter storträffen genom att ta hand om kontakten med lokal massmedia och genom att börja diskutera och arbeta runt frågor som; Hur ska vi marknadsföra oss? Hur når vi publiken?

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fika/Mat
Om det finns ett intresse för denna typ av grupp så är tanken att gruppen ska planera fika
(ev mat vid repetitioner som sker på helgen) till övriga grupper.

tillbaka