ett projekt i samarbete med Studiefrämjandet

Tillbaka till Arkiv / till Aladdin (projekt 01-02)

Folk och Rövare i Kamomilla stad
Premiär 6/5 och föreställningar 7 & 8/4 2005

Vilka fantastiska föreställningar ni gjorde ungdomar! Strålande bra!

Tack alla som hjälpt till med och runt uppsättningen med allt från att ordna fika, snickra, måla och hjälpa till vid, biljettförsäljning, föreställningar och repetitioner. Tack Mia Magnusson för härlig regi och "Poppe" för ett behagligt ljud.

Tack Studiefrämjandet för hjälp med kläder, ljud och ljus.

Tack rektor Anders Käll (Kulturskolan) för att du ordnade bussar för mellanstadierna i Uppvidinge kommun, så att de fick se den underbara föreställningen.

Idéen med cabaréverkstad uppkom egentligen för några år sedan i samband med att många barn hade det jobbigt i skolan och där skadegörelse blev allmänt förekommande.
Vi vill därför med projektet skapa vidgade intressen hos barn och ungdomar. Norrhult/Klavreström är glesbygd och barn och ungdomar har långt till verksamhet som inte är av sportslig karaktär. Vår förhoppning är att även ge de barn som inte är intresserade av t ex fotboll, hockey och hästar ett alternativ.
Vi vill visa vägen till Folkets Hus & Park, för att berika det med nya idéer, ideella och entusiastiska krafter. Detta projekt tror vi kan skapa många livskraftiga "ringar på vattnet".

Vi är i stort behov av vuxna ledare med färdigheter i sömnad, matlagning, snickerier, målning, teater, dans och allmänt roade av att hjälpa barnen att få en meningsfull cabaréverksamhet. Tveka inte att höra av dig till styrelsen!

Vad innebär projektet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad innebär projektet?
Vilka deltar?
Målet
Hur ska de olika grupperna jobba?
Ledarträff / Upptaktsmöte
Arbetet i de olika grupperna
Rekvisita/kuliss/sceneri och Kostym
Annan form av kulturellt inslag
Marknadsföring

Fika/Mat

tillbaka

Du som är intresserad i vilken form som helst - hör av Dig!
E-post: Norrhult Folkets Hus & Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad innebär projektet?
Cabaréverkstad innebär att vi bygger upp en teater- och musikföreställning på barnens villkor och önskemål så långt det är möjligt. Verksamheten byggs upp med hjälp av t.ex. studiecirklar och utvecklingsgrupper vilka rbetar kring olika teman så som t ex musik/sång, dans och teater i olika former. Där till kommer rekvisita/kuliss/sceneri, kostym, marknadsföring, ev annan form av kulturellt inslag och fika/mat. Dessa grupper går in i varandra och eftersom en produktion kräver att man jobbar gemensamt är samarbete en röd tråd i arbetet.

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka deltar?
Verksamheten vänder sig i första hand till barn i årskurserna 4-6 och deras föräldrar. Högstadieelever deltar som ledare eftersom vi tror på vikten att lära sig ta ansvar både mot sig själv och andra.

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet
Målet är att sätta upp tetaer-, musik/sång- och dansuppsättningar med premiär och föreställningar.
Ambitionen är att "Cabaréverkstad" skall vara ett återkommande projekt som i sin tur skapar nya idéer och verksamheter, som lockar fler och fler människor till ett livskraftigt Folkets Hus & Park.
Men målet är också mer övergripande. Vi hoppas på att vara en del i skapandet av en levande landsbygd med barn och ungdomar som är stolta över sin ort och bygd - som lär sig att samarbeta och ta ansvar och därmed också hjälper till att skapa de positiva tendenser vi så väl behöver i vårt samhälle.

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska de olika grupperna jobba?
Förslaget bygger på att alla är med från början. Själva idéen bygger på att initiativet ska komma från barnen själva med stöd och hjälp från ledarna.
Varje grupp träffas i genomsnitt 1 gång/vecka - 2 timmar/gång. Efter hand kommer antalet träffar att ökas fram till premiär.

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledarträff och Upptaktsmöte
Vi startar upp med en ledarträff. Därefter samlas vi till en Stormöte, där vi informerar om hur verksamheten kommer att bedrivas och delar in barnen i de grupper som de är intresserade att jobba i. Gemensamt beslutas om vad uppsättningen skall innehålla. Det är viktigt att föräldrarna informeras om hur arbetet kommer att bedrivas och i största möjliga mån vill vi göra dem delaktiga i arbetet.
Varje grupp/cirkel bör ha minst två engagerande vuxna. (För stöd och vid ev frånvaro)

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet i de olika grupperna
Musik/dans/teater
När det gäller att skapa föreställningen handlar det om både musik (ev levande orkester), dans och teater och dessa tre grupper bör till att börja med arbeta tillsammans för att skapa det övergripande temat eller för att enas om vilken musikal/pjäs som ska uppföras.
Eftersom vi av erfarenhet vet att det största intresset kommer att vara för dessa tre grupper tror vi att det blir nödvändigt att just dela upp dessa i olika grupper. Eftersom områdena musik/sång/dans/aktör går in i vart annat kan grupperna komma att se olika ut från tid till annan. Det är viktigt att alla ledarna är medvetna om att projektet bygger på samarbete.

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvisita/kuliss/sceneri och Kostym
Grupperna som arbetar med detta måste vara med från början och lära sig vad det handlar om och delta i utformningen. När det blir dags att "bygga" scenrummet/sy kläderna handlar det om ett nära samarbete med de andra grupperna.

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annan form av kulturellt inslag
Handlar om att vi är öppna för de förslag som ev kommer från annan kulturell grupp än vår egen. Vi kommer även att aktivt arbeta för att detta ska bli verklighet genom att prata med de personer som kan tänkas vara intresserade att delta med sina erfarenheter. Det känns viktigt att skapa ett interkulturellt samarbete eftersom vi i vårt lilla samhälle har ett stort antal invandrare som skulle kunna tillföra vårt projekt nya idéer .

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsföring
Marknadsföringsgruppen startar upp direkt efter storträffen genom att ta hand om kontakten med lokal massmedia och genom att börja diskutera och arbeta runt frågor som: Hur ska vi marknadsföra oss? Hur når vi publiken? Affischering! Programblad? Sponsringt? Internet? .....

tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fika/Mat
Detta är inte det minst viktiga inslaget. Här byggs mycket gemenskap kring fikastunden, i köket eller vid måltiden mitt i den allvarliga repetitionen.
Det kan också ge inblick i andra matkulturer när projektet i olika sammanhang ger anledning till det.

tillbaka