tillbaka till Huvudsidan / Byggnadsminnet

Takrestaurering huvudbyggnaden, Byggnadsminnet Norrhult Folkets Hus & Park
Restaurering takplåt och tilläggsisolering. (2011)

Arbetena skall vara klara senast 31/10

110721 revidering
När arbetet påbörjades konstateras att takfoten som ny hängrännor ska monteras i är behäftad med röta och måste renoveras och målas.
Dessutom, som befarats av Combi Plåt & Vent, spricker plåten när den lyfts.

Därför beslutades av antikvarie att den gamla plåten byts mot ny.
Nya offerter erhölls och totala kostnaden blev efter tillägg för takfotsarbeten:
1 048 745 kr
Bidrag från Länstyrelsens Natur- och Kulturmiljöenhet beviljades med totalt:
713 315 kr.
Kvarvarande kostnad för föreningen blir då 335 430 kr

Efter ansökan biföll Uppvidinge kommun att lämna ett bidrag med 167 715 kr.

Länstyrelsen lämnar bidrag med 90% av antikvarisk merkostnad som beräknas till 75% av totala kostnader. Länsstyrelsen lämnar dessutom 90% bidrag för kostnader för antikvarisk kontroll.

Huset har under flera år besvärats av läckage, framförallt vintertid.
Orsaker är bl a skador i plåten och fogar samt undermålig isolering.
Hängrännor har varit infästa i takplåten vilket har gjort att smältvatten krupit upp under plåttaket. Nu kommer fristående rännor att monteras.

Tyvärr visade det sig att antikvarien inte räknat med taket över dansbanedelen. Det har dock lagats på ställen där efter isröjning uppstått skador. Konstateras också att takisoleroing är helt obefintlig! Detta måste förstås åtgärdas i ett kommande projekt.

Huvudentreprenör är Combi plåt och vent i Åseda.