HISTORIK

Byggnadsminnet
40-årsjubiléumskrift

tillbaka till huvudsidan

HISTORIK & BYGGNAD

Byggnadsföreningen Folkets Hus & Park i Norrhult bildas

År 1908 bildades Byggnadsföreningen Folkets Hus & Park i Norrhult. Man sålde andelar till föreningar och privatpersoner. De största andelsägarna blev Nykterhetslogen 603 Enighet av Verdandi och fackföreningen för Rosdala glasbruk.

Redan året därpå, 1909, fanns Norrhults Folkets Hus färdigt med A-sal med scen, läktare och klädloger, B-sal samt kök och förstuga. På övervåningen inreddes en vaktmästarebostad.

Detta gamla Folkets Hus finns fortfarande kvar på Pilgatan 2 i Norrhult. Då det nya Folkets Hus uppfördes övertogs det gamla av Filadelfiaförsamlingen. Fastigheten har också innehafts av TOR grammofon (Thorleifs orkester) och senare utbildningsföretaget Mammut. Efter det fungerar den som klubblokal åt den lokala idrottsföreningen, Norrhults bollklubb, i några år.

År 1917 installerades el och man började visa biograffilm

Nytt Folkets Hus byggs

I början av 1930-talet inköptes ett parkområde som ställdes i ordning som en folkets park. Man hade då också planer på att bygga ett nytt folkets hus

Växjöarkitekten, Karl Kjellberg, fick i uppdrag att upprätta ritningar. 1935 tog byggnadsföreningen beslutet att bygga. Året senare var det nya folkets hus färdigt till en kostnad av 65 000 kronor. Byggnaden inrymde teatersalong med läktare, danssalong, en mindre samlingssal (B-sal), bibliotek, kök och vaktmästarbostad.
Teatersalongen kan utökas genom att en vikvägg öppnas mot B-salen. Specifikt är att teaterscenen kan öppnas mot parken så att en friluftsscen skapas.
Från början fanns ett orkesterdike under scenen som numera är igensatt. Så är även den ursprungliga läktaren som numera fungerar som en mindre samlingssal.
Under teatersalongen finns källarutrymmen med bl.a. artistloger.
Teatersalongen används också för bioverksamhet.
En takterrass med balustrad som låg ovanför danssalongen ersattes med ett yttertak i början av 1940-talet p.g.a. läckage.
I källaren finns garderob och toaletter. Väggar och tak kläddes in med oljad träpanel omkring 1980-talet.

Byggnaden och förändringar

Folkets hus är en friliggande träbyggnad med fasad av gul locklistpanel. Knutar och fönsterdetaljer är vita. Det flacka valmade taket är täckt med plåt. Mitt på taket sitter en lanternin, krönt av en vindflöjel med texten FH 1936. Den lägre danspaviljongen i nordöst är täckt med korrugerad plåt.
1999 tillbyggdes en utvändig dansbana två trappsteg ned från danssalongen. Golv och trappa består av linoljat trä. Runt dansbanan går ett vitmålat trästaket.
På 1950-talet uppsattes en smal mörkbrun ädelträpanel nedtill på väggarna. Panelen tillverkades på orten av företaget ?Ädelträ?. Foajéns lilla godiskiosk är också klädd i samma panel.
Innerdörrarna med dekor i relief är bevarade i original, liksom teatersalongens snickerier och scenmaskineri. Den ursprungliga bänkinredningen med sammanhängande bänkar, utan mittgång, har ersatts av biografstolar fast placerade i rader på ömse sidor om mittgången. Den befintliga färgsättningen i teatersalongen, med röda väggfält och grå snickerier (något utskjutande pilastrar på långsidorna), gjordes c:a 1960 av glasformgivaren Vicke Lindstrand. Väggfälten har tidigare varit grå och snickerierna ockragula, Väggarna gröna och radiatorer ljust gröna.
Scenöppningen är inramad av en bred profilerad list, som kröns av en väggmålning föreställande två trumpetspelande huvuden omgivna av ornamentalt slingrande blad.
Äldre kulisser hänger i taket på den stora scenen. De får dock inte användas längre eftersom det finns risk för de faller ner.

Till anläggningen hör en entrébyggnad, bestående av två biljettkurer med överliggande tak som bildar port in till parken. I parken finns också en liten chokladkiosk bevarad. Tidigare fanns ytterligare en paviljong med skjutbana, lottstånd och kiosk. Då denna revs byggdes en damm på dess plats. Dammen är idag torrlagd.
Vidare finns i parken en byst av Hjalmar Branting, samt en upphöjd. Stensatt rundel, som förmodligen fungerat som scen.
Omedelbart utanför parken, på den södra sidan gick smalspårsjärnvägen med hållplats i Norrhult, vilket gjorde det enkelt att komma till Folkets Hus.