tillbaka till Huvudsidan / Byggnadsminnet / Historik byggnadsminne

Etapp 2/2, Byggnadsminnet Norrhult Folkets Hus & Park
Fortsatt målning och snickeriarbeten. (2002)

Länsstyrelsen har beslutat att endast lämna bidrag till renovering av entrédörrar och reperation av fuktskador.
(0208) Bidrag betalades efter Folkets Hus extra ansökan även till målning med oljefärg av delar som tidigare varit målade med akrylatfärg. (Pelare vid entré och fris)

Projektet är en fortsättning på tidigare projektet (projekt 2)

Utgörs av färdigmålning av Portal och kiosk.
Huvudbyggnadens fasad renoverades på grund av en del fuktskador under frisen (takfoten). Fuktskadorna visade sig vara tämligen grava vid frisen från i höjd med teatersalogen och östra gaveln). Detta är nu restaurerat.
Som fasadkulör har inte använts den ursprungliga (ljust grå/grön). Målamästare Tage Andersson har istället föreslagit att den senaste (herrgårdsgul) med tanke på den gröna växtligheten som parken "badar" i under sommaren.
Vid första byggmötet (3/6) beslutas med inrådan från Berglunds Golv & Måleri att huvudbyggnadens fasad målas först om 2-5 år förutom entrésidan och dess knutbrädor som målades i detta projekt.
Fris, enligt ovan, har renoverats och målats.
Vissa stuprör är utbytta.
Ventilation i yttertaket har byggts för att minska risken för framtida fuktskador.
Entré, entrédörrarna (ekvita) och entrépelarna har målningsrenoveras och är behandlade med olja. Fotkransarna till entrépelarna är utbytta och tillverkade i ek.

Entrepenörer var: Berglunds Golv & Måleri, Kroons Båt & Bygg samt Björns Plåtslageri.

Detta är alltså fortsättningen på nedanstående projekt.

 Helena Åkerberg, som är ansvarig antikvarie från Smålands museum för byggnadsminnet Norrhult Folkets Hus & Park, har föreslagit nedanstående åtgärder för etapp 2.
Länstyrelsen har beviljat bidrag till delar av etappen: Målning och snickeriarbeten samt delar av plåtarbeten. Bidraget innefattar inte staketrenoveringen.
Eftersom inte kulörerna kunnat fastställas under projektets gång kommer bla färdigmålning av fasader, fönsterfoder och knutbrädor att utföras i nästa etapp.
1. Entrén till Folkparken (portalen)
· Flaggstång
· Glasskylt "Folkets Park"
· Ev. taket
· Fönster och biljettluckor
· Ev. belysning
2. Kiosk
· Dörr
· Tak
· Fönster
3. Huvudbyggnaden
Entrén
· Fasettslipat glas i dörrarna * dörrarna målas ev skrapas till ekträ och lackas
· Trappräcken (målning)
· Trappan (sprickor) (Kommer delvis att förbättras i den mån det går och tvättas)
· Se över taket (Belysning vid strategiska platser och förbättring av skyddet för "plankning")
· Se över hängrännan (klart)
Dörrar
· Alla dörrar behövs ses över i hela huset (klart)
Fönster
· Samtliga fönster ses över och målas (Fönsterbågarna är målade, resten målas i detta projekt.)
Utescenen
· Rötskador i nederkanten av "dörrarna" (klart)
Takfoten
· Renoveras och målas
Stuprör och hängrännor
· Ses över och byts vid behov, målas
Ventilation tak
· Ev byggs två stycken ventialtionstrummor för luftning för att minska risken för fuktskador under yttertak.