HISTORIK

tillbaka

tillbaka till huvudsidan

Byggnadsminne

Norrhult Folkets Hus med tillhörande park blev av länsstyrelsen under 1999 byggnadsminneförklarat.

Ur Länsstyrelsens beslut (1999-03-19):
"Till stora delar, som exteriör, stomme, planlösning och många interiöra detaljer bevarar Norrhults Folkets Hus sin ursprunglighet och i jämförelse med andra Folkets Hus i länet är teatersalongen en av de mest välbevarade. Läget i bruksorten och föreningens historia, med starka band till både fackföreningsrörelsen och nykterhetsrörelsen på orten, är talande och typisk.

Folkets Hus i Norrhult tillhör den andra "generationen" Folkets Hus, som blev större och mer påkostade än sina föregångare. Till skillnad från tidigare anlitades arkitekter för utformningen av husen. Norrhults Folkets Hus visar hur en i grunden enkel byggnad genom omsorgsfull utformning gjorts till en både värdig och festlig mötesplats för "vanligt folk". Genom flexibla rumslösningar, som samverkar med den omgivande parken, har arkitekten skapat en föränderlig anläggning, lämpad för olika typer av aktiviteter och olika säsonger. Trots byggnadsåret 1936 är Folkets Hus-byggnaden en exponent för den 20-talsklassicistiska stilen, med rena volymer och sparsmakat klassicistiska detaljer.

Länsstyrelsen finner att Norrhults Folkets Hus med tillhörande park är att betrakta som synnerligen märklig genom sina arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden i egenskap av identitetsskapande symbol genom den samhällshistoria som anläggningen förmedlar."

Byggnadsminnesförklaringen kommer att på sikt innebära tämligen omfattande restaureringar med tanken att återskapa de ursprungliga interiörerna och exteriörerna för att för eftervärlden bevara detta unika kulturarv.
I första etappen restaurerades under hösten 2000 Teater & Biosalongen med målning av väggar och tak i ursprungsfärgerna. Ornament ovanför scenöppningen reparerades. Omslipning av golv och iläggning av nya mattor, nya gardiner och upphängningar, nya rullgardiner samt nödvändig renovering av biografstolarna.

Den 26 november invigdes den "nya" Teater- och Biosalongen av dåvarande landshövding Wiggo Komstedt.

Etapp 2 utgjordes av renovering entréportal, kiosk och huvudbyggnadens dörrar och fönster, utvändigt. Etappens första del besiktigad och klar 2001-09-27. (Bilder före renovering)

Etapp 2/2 blev klar sommaren 2002 och var en fortsättning på etapp 2.

Kvar av etappen, 2/3, är övriga fasader knutbrädor och fönsterfoder på huvudbyggnaden förutom framsida. Detta, plus taktornet, beräknas bli den avslutande etappen under 2003 på den exteriöra renoveringen.