Bilder / till Arkiv / till byggnadsminnet / till historik byggnadfsminne

Invigningen av nyrenoverade Bio- & Teatersalongen
26 november 2000

När gästerna anlände underhöll Hageskruvsextetten
- "mässing"-blåsar, för dagen förstärkta med trummor.
Ett mycket uppskattat inslag som gav atmosfär av den gamla tiden.

Folkets Hus orförande, Thorleif Torstensson, gjorde så entré
till "egen" svensktoppsetta, "Ingen får mig att längta som du",
hälsade alla hjärtligt välkomna och tackade alla delaktiga i
projektet, talade om sina och verksamhetens intentioner om att odla en mångfacetterad samlingsplats för alla byggdens invånare och besökande gäster att inte som brukligt "klippa band" utan att "knyta band",
hälsade Landshövding Wiggo Komstedt välkommen med önskan om fortsatt hövdingskap över Kronoberg även efter nuvarande regeringstid.

Landshövdingen höll invigningstal som bl.a. refererade till gamla arbetarrörelsen
och den gamla revytraditionen. Landshövdingen menade att landstinget
tagit ett gott beslut i att byggnadsminneförklara Norrhults Folkets Hus & Park.

Sven "Långe-Sven" Johansson berättade i ett intressant urval från Folkets Hus historia om både medgång och motgång.

Så visades, mycket uppskattat, 2 stycken filmer från Norrhult från 1950 och från 1958 !

Gästerna bjöds på en enklare förplägnad och kaffe och tårta.

Hjärtligt tack alla som på något sätt hjälpt till med restaureringen och för tacksamt mottagna gåvor i samband med invigningen.

!