Yttre byggnader
(före renovering)

fler bilder

tillbaka till historik / byggnadsminnet / historik byggnadsminne

Entréportal före renovering (2001)