tillbaka till Huvudsidan / Byggnadsminnet / Historik / Historik byggnadsminne
Bilder

Etapp 2/1, Byggnadsminnet Norrhult Folkets Hus & Park
Målning och snickeriarbeten.

Projektet är nu slutfört och godkänt av länsstyrelsen med vissa undantag som p.g.a. att inte tillräckligt med pengar funnits uppskjutits till kommande projekt (Se samanställningen nedan.)

Vi har tittat på bilder och filmer för att hitta ursprunget i konstruktion och färger.

 Helena Åkerberg, som är ansvarig antikvarie från Smålands museum för byggnadsminnet Norrhult Folkets Hus & Park, har föreslagit nedanstående åtgärder för etapp 2.
Länstyrelsen har beviljat bidrag till delar av etappen: Målning och snickeriarbeten samt delar av plåtarbeten. Bidraget innefattar inte staketrenoveringen.
Eftersom inte kulörerna kunnat fastställas under projektets gång kommer bla färdigmålning av fasader, fönsterfoder och knutbrädor att utföras i nästa etapp.
1. Entrén till Folkparken (portalen)
· Flaggstång
· Glasskylt "Folkets Park"
· Ev. taket
· Fönster och biljettluckor
· Ev. belysning
2. Kiosk
· Dörr
· Tak
· Fönster
3. Staket
· Galvaniserat Gunnebostängsel
· Ev. trådar ovanför i stället för taggtråd
(P.g.a. att länsstyrelsens medel är begränsade, fanns inte
pengar till den här delen denna gången. Uppskjutet till kommande projekt.)
4. Huvudbyggnaden
Entrén
· Fasettslipat glas i dörrarna (Uppskjutet till kommande projekt.)
· Trappräcken
· Trappan (sprickor) (Uppskjutet till kommande projekt.)
· Se över taket (Uppskjutet till kommande projekt.)
· Se över hängrännan
Dörrar
· Alla dörrar behövs ses över i hela huset
Fönster
· Samtliga fönster ses över och målas (Endast fönsterbågarna, resten uppskjutet till kommande projekt.)
Utescenen
· Rötskador i nederkanten av "dörrarna"
Takfoten
· Målas (Uppskjutet till kommande projekt.)
Stuprör och hängrännor
· Ses över (Uppskjutet till kommande projekt.)