ur 40-års jubileumsskrift
1908 - 1948

Känt folk uttalar sig
om Folkets Hus och Park

tillbaka till huvudsidan /
till Jubileumskrift 40 år

   

KARL KILBOM
för Folkets Husföreningarnas Riksorganisation

RAGNAR LUNDKVIST
för Folkparkernas Centralstyrelse

ERIC JOHANSSON
för Södra Smållands distrikt av Folkets Hus och Parker

KLAES KARLSSON
för Nottebäck-Granhults kommun